Diensten – Mol Pastorale Diensten

Na het voltooien van de opleiding tot registeraccountant is Arjan Mol naast zijn accountancywerkzaamheden in deeltijd theologie gaan studeren. Sinds 2013 is deze opleiding afgerond. Een deel van zijn werktijd besteedt Arjan Mol aan het uitvoeren van werkzaamheden voor Mol Pastorale Diensten.

Arjan Mol is op interim-basis beschikbaar voor de volgende werkzaamheden in kerkelijke gemeenten (Protestantse Kerk in Nederland, PKN):

• voorgaan in kerkdiensten
• geven van onderwijs (catechese, huwelijkscatechese, bijbelkringen, enz.)
• voeren van pastorale gesprekken, enz.

De tarieven die Mol Pastorale Diensten in rekening brengt komen overeen met de bepalingen van de PKN. Indien deze tarieven voor gemeenten bezwaarlijk zijn, is Arjan Mol bereid een gereduceerd tarief aan te bieden.